1. میر حسین موسوی سخنانی از وین دایر - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سخنانی از وین دایر
تنها راه تغییر عادتها،تکرار رفتارهای تازه است.این اصل در تغییر عادتهای روحی نیز صادق است.

هرچه شما را از رشد و بالندگی باز دارد،ارزش حمایت را ندارد.

در عرصه گیتی بد وجود ندارد،مگر اینکه شما چیزی را بد بدانید.

رمز و راز دستیابی به ثروت آن است که ذهن را بر آنچه ندارید متمرکز نکنید و از هر مجالی برای شکرگزاری و قدردانی از نعمتهایی که دارید بهره بگیرید.

شما خالق افکار خود هستید، از این رو رویدادهای زندگی را با اراده خود می آفرینید.

در پس هر عملی اندیشه ای نهفته است.

تفاوت گل زیبا و علف هرز در داوری و قضاوت شما نهفته است.

منبع: همه هستی در درون شماست/ وین دایر/محمدرضا آل یاسین