1. میر حسین موسوی سپاسگزاری و شاد زیستن - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سپاسگزاری و شاد زیستن
اکثر ما انسانها در دوره ی رشد خود با واکنشهایی از سوی دیگران مواجه می شویم که حکایت از بد بودن و بی لیاقتی ما دارد. خیلی زود به این نتیجه می رسیم که خانواده و ماشین و نتایج تحصیلی ما قابل قبول و رضایت بخش نیستند و بنا براین به چیزهایی فکر می کنیم که فاقد آن هستیم."چی می شد اگر در مدرسه یک کمی احترام برای خودم داشتم، چی می شد اگر لباسهای بهتر داشتم،..."آیا با این تفاسیر تعجبی دارد که شادی و سعادت از ما گریزان باشد؟هرگاه در قبال چیزی سپاسگزار باشیم احساس و حال و هوای بهتری خواهیم داشت. هر بار که از واژه ی تشکر آمیز استفاده می کنیم درحقیقت می گوییم :"من موقعیت خود و داشته های خود را می پذیرم." برای رسیدن به سعادت و کامیابی باید بر آنچه که داریم تمرکز کنیم و نه بر چیزهایی که فاقد آن هستیم.
خلاصه کلام : اگر مصمم به شاد زیستن هستید دیر یا زود باید احساس سپاسگزاری را در خود بیدار کنید. اگر بگویید : "وقتی سپاسگزاری خواهم کرد که زندگی ام بهتر شود" مطمین باشید که هرگز بهانه ای برای سپاسگزاری نخواهید یافت!

منبع: شادی بی کران/ اندرو متیوس/وحید افضلی راد