1. میر حسین موسوی سخنانی از وین دایر ۲ - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سخنانی از وین دایر ۲

آنچه را باور کنید، حقیقت خواهد یافت.

آنچه را بدانید، در وجودتان متجلی خواهد شد.

 

برای تغییر هرگونه رفتار باید به منبع دانایی و توانایی باطن خود متوسل شوید.

 

شخصیت هرکس با رفتارش شناخته می شود نه با کلماتی که بر زبان می آورد.

 

اگر به دقت کودکی را مشاهده کنید، اعجاز خلقت را در وجودش خواهید یافت.

 

اگر از اعتماد به نفس بهره ندارید، به کاری بپردازید که در نتیجه انجام آن نسبت به خود احساس رضایت کنید.

 

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان معطوف کنید، به کار خود بپردازید و هرچه را می خواهید در باغ خویش بکارید.

 

منبع :  همه هستی در درون شماست / وین دایر / محمد رضا آل یاسین