1. میر حسین موسوی سخنانی از بزرگان تاریخ - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سخنانی از بزرگان تاریخ

درک کنید تا درکتان کنند.  "استفان کاوی"

 

نقطه شروع همه موفقیت ها، میل و اشتیاق است.   "ناﭙﻠﺜﻮن هیل"

 

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.   "بزرگمهر"

 

چرخهای سنگین و زنگزده زندگی با دستهای نامریی امید می چرخد.   "ناصردین صاحب زمانی"

 

زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند.   "بطلیموس"

 

پشتکار و استقامت نشانه پیشرفت و موفقیت است.  "لرد آویبوری"

 

آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.  "موریس مترلینگ"

 

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند.  "لرد آویبوری"

 

با اراده اگر دری را بکوبی گشاده می شود.  "پیامبر اکرم (ص)"

 

هیچ موفقیتی بدون سختی بدست نمی آید.  "سوفوکل"

 

باید بخواهیم تا بتوانیم.  "رنه دکارت"

 

آن چه مغز انسان تصور و باور کند به آن می رسد.

 

اگر یک معلول قهرمان دو نشود، مقصر خود اوست.  "سارتر"

 

چون مار هشیار و چون کبوتر ساده باشید.  "حضرت مسیح (ع)"

 

منبع : مجله موفقیت شماره144