1. میر حسین موسوی جملاتی در مورد شکرگزاری از بزرگان - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جملاتی در مورد شکرگزاری از بزرگان

اگر تنها دعایی که در تمام عمر بر زبان می آورید "خدایا شکر" باشد، همین کافی است.  "مایستر اکهارت"

 

جوهر اصلی تمام هنرهای عالی و زیبا، در شکر کزاری است.  "فردریک نیچه"

 

هیچ عملی برای ذهن خوشایندتر از شکرگزاری نیست. این کار با چنان رضایت درونی کاملی توﺃم است که صرفا ًبا عملکرد وظیفه پاداش داده می شود.  "ژوزف ادیسون"

 

از آنجا که همه ی موارد در پیشرفت شما دخیل هستند، باید همه ی موارد را ضمیمه شکرگزاری خود کنید.  "والاس والتز"

 

شکرگزاری مظهر روح و روان شریف است.  "ایسوپ"

 

هیچ چیز قابل احترام تر از قلبی شاکر نیست.  "لوسیس آنتوس سنکا"

 

افرادی که صادقانه خدا را بابت آنچه در تخیل خود دارند شکر می کنند، ایمان واقعی دارند. آنان ثروتمند می شوند و موجبات خلق هر آنچه را می خواهند، فراهم می آورند.  "والاس والتز"

 

شکرگزاری چیزی شگفت انگیز است. باعث می شود هر آنچه برای دیگران عالی است، نصیب ما هم بشود.  "ولتر"

 

شما بجز لذت و شکرگزاری، هیچ انگیزه ای برای هیچ چیزی ندارید.  "بودا"

 

آدم عاقل بابت آنچه ندارد عزا نمی گیرد، بلکه بابت چیزهایی که دارد شادمان است.  "اپیکتتوس"

 

منبع : راز شکرگزاری / راندا برن / نفیسه معتکف