1. میر حسین موسوی همواره از بهترینها یاد کن و برای موفقیت، آن ها را برگزین. - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
همواره از بهترینها یاد کن و برای موفقیت، آن ها را برگزین.

ابراهیم را یاد کن که بسیار راستگو و پیامبری بزرگ بود.  "مریم /41"

 

ایوب را به یاد آر که ما دعای او را مستجاب نموده و درد و رنجش را برطرف ساختیم.  "انبیاء / 84"

 

از اسماعیل یاد کن که در وعده صادق و (در عهد استوار) بود.  "مریم / 54"

 

از داوود یاد کن که (در اجرای امر ما) بسیار نیرومند بود و دایم به درگاه ما توبه و انابه می کرد.  "ص/17"

 

لوط را به یاد آر چرا که از مردم بسیار صالح و (نیکوکار) به شمار می آمد.  "انبیاء / 75"

 

از یونس یاد کن که دعای او را مستجاب نموده و او را از گرداب غم نجات بخشیدیم.  "انبیاء / 88"

 

و مریم را یاد کن که دامنش را پاکیزه گردانیدیم و ... او و فرزندش را معجزه بزرگ برای اهل عالم.  "انبیاء/91"

 

از موسی درس اخلاص بیاموز که بسیار با اخلاص و رسولی بزرگ بود.  "مریم / 51"

 

سلیمان و داوود را به یاد آر که به هر یک مقام حکمفرمایی و دانش عطا نمودیم.  "انبیاء / 79"

 

زکریا را یاد کن که یحیی را به او عطا نمودیم و ... آن ها همیشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند.  "انبیاء/90"

 

و اسماعیل و یسع و ذالکفل را به یاد آر که همه از نیکان جهان بودند.  "ص / 48"

 

منبع : قرآن کریم با ترجمه و تفسیر مهدی الهی قمشه ای / مجله موفقیت شماره 112 / ماجده محمدی