1. میر حسین موسوی یه دعای زیبا - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
زولا
یه دعای زیبا

خدایا!

مگزار دعا کنم

که مرا از دشواریها و خطرهای زندگی

مصون داری،

بلکه دعا کنم تا در رویارویی با آنها

بی باک و شجاع باشم.

مگزار از تو بخواهم

درد مرا تسکین دهی،

بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

منبع : به سوی او / جی.پی.واسوانی/فریبا مقدم