1. میر حسین موسوی خداوند خطاب به انسان - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خداوند خطاب به انسان

در وحی قدیم آمده : ای بنده ام از دعا خسته مشو همانطوریکه من از اجابت دعا خسته نمی شوم.

 

منبع : کلیات حدیث قدسی / شیخ محمد حسین حر عاملی