1. میر حسین موسوی سخنانی از زرتشت پیامبر - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سخنانی از زرتشت پیامبر

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

 

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

 

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

 

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

 

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

 

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

 

منبع : پیام زرتشت / اکرم بهرامی