1. میر حسین موسوی جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
رایتل

شادکامی و سعادتت را دنبال کن. عالم در جایی که فقط دیواری بوده, درهایی را بسویت باز می کند.

ژوزف کمبل