1. میر حسین موسوی دسته‌بندی سپاسگزاری - جملاتی برای فکر کردن...!!
جملاتی در مورد شکرگزاری از بزرگان

اگر تنها دعایی که در تمام عمر بر زبان می آورید "خدایا شکر" باشد، همین کافی است.  "مایستر اکهارت"

 

ادامه ...
سپاسگزاری و شاد زیستن
اکثر ما انسانها در دوره ی رشد خود با واکنشهایی از سوی دیگران مواجه می شویم که حکایت از بد بودن و بی لیاقتی ما دارد. ادامه ...
شکر و سپاس از زبان حضرت علی (ع)
شکر و سپاس، سبب فزونی است.

اگر خدا شما را نعمتی داد شکر آن به جای آورید.

ادامه ...