1. میر حسین موسوی خداوند خطاب به دنیا - جملاتی برای فکر کردن...!!
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خداوند خطاب به دنیا

خداوند به دنیا فرموده : در خدمت کسی باش که به من خدمت می کند و برای کسی رنج آور باش که به خودت خدمت می کند.

منبع : کلیات حدیث قدسی / شیخ محمد حسین حر عاملی